eerste instructeurs in Nederland

QTouch Trainingen

Vul je emailadres in voor
de gratis nieuwsbrief!

Quantum-Coach

Als je de Quantum-Coach® opleiding hebt afgerond en je aan bepaalde voorwaarden voldoet en blijft voldoen,
dan mag je gebruik maken van de naam Quantum-Coach® met het bijbehorende logo.

Quantum-Coach is door ons als merk ingeschreven bij het merkenbureau.

 • Een Quantum-Coach werkt actief aan de eigen ontwikkeling met de Quantum-Coach methodes.
 • Een Quantum-Coach werkt vol passie, enthousiast en resultaatgericht met de Quantum-Coach methodes.
 • Een Quantum-Coach combineert de Quantum-Coach methodes waar gewenst met andere methodes.
 • Een Quantum-Coach deelt kennis om de ander te helpen te veranderen daar waar men wil veranderen.

Workshops Quantum-Touch Practitioner

Je kunt als gecertificeerd Quantum-Touch Practitioner (zie certificatie QT) op onze website vermeld worden. Om Quantum-Touch Therapeut te worden zijn de volgende workshops vereist.

Quantum-Touch Level 1
Quantum-Touch Level 1 Herhaling
Advanced QT Workshop
Certificatie QT Practitioner

Workshops Quantum-Allergy therapeut

Je kunt als gecertificeerd Quantum-Allergy Therapeut op onze website vermeld worden. Om Quantum-Allergy Therapeut te worden zijn de volgende workshops vereist.

Quantum-Touch Level 1
Quantum-Allergy Level 1+2
Quantum-Allergy Level 1+2 Herhaling
Quantum-Share

Jaarlicentie

Een Quantum-Coach of een op onze website vermelde therapeut houdt kennis actueel door per kalenderjaar 2 workshopdagen te volgen, bijvoorbeeld (herhalings)cursusdagen en/of Healing Party bij QTouch Trainingen ingaande in het kalenderjaar volgend op het jaar waarin men Quantum-Coach of vermelde therapeut is geworden. Deze dagen mogen zowel LIVE als ONLINE gevolgd worden.

Als je drie of meer dagen in 1 kalenderjaar gevolgd hebt, dan kun je 1 dag meenemen naar het volgende kalenderjaar, zodat je minimaal 1 dag per kalenderjaar een cursusdag volgt.

Praktijk

 • Een Quantum-Coach of vermelde therapeut behandelt cliënten op een professionele wijze in een (startende) praktijk.
 • Een Quantum-Coach of vermelde therapeut is respectvol en integer richting collega’s, cliënten en QTouch Trainingen.
 • Een Quantum-Coach wordt vermeld op het Quantum-Coach overzicht.
 • Bij een Quantum-Coach of vermelde therapeut kunnen mensen voor minimaal 1 QTouch methode in de praktijk terecht.

Quantum-Coach en Logo
Onder het logo mag ALLEEN Quantum-Coach staan (en niet QTouch Trainingen, dat is namelijk ons bedrijfslogo).

Je mag dan de naam Quantum-Coach en het Quantum-Coach-logo gebruiken op je website, je visitekaartje en je flyers. Je wordt ook gratis vermeld als Quantum-Coach op onze Quantum-Coach website

Verwijzing op je website

 • Je neemt een duidelijke (en enthousiaste 😉) verwijzing naar QTouch Trainingen, www.qtouch.nl op op: een eigen website of op www.quantumtouch.com bij het eigen profiel.
 • Je neemt een vermelding op waarin staat met welke QTouch methode(s) je werkt.
 • Suggestie: www.linkedin.com en www.wordpress.com zijn gratis mogelijkheden voor een eigen website
 • Let op dat je: Quantum-Touch®, Quantum-Allergy®, Quantum-Share® en Quantum-Coach® met 2 hoofdletters schrijft, een streepje ertussen en een trademark ® erachter. Self Created Health® schrijf je met 3 hoofdletters, zonder streepjes, met een trademark ®. QTouch Trainingen schrijf je met 3 hoofdletters, zonder streepjes.

Je mag de tekst Quantum-Coach NIET gebruiken in jouw websitenaam, bedrijfsnaam, logo, programma’s, producten, workshops, boeken en al het andere, zonder expliciete schriftelijke toestemming van QTouch Trainingen.

Actueel

Ieder jaar wordt op 1 januari het Quantum-Coach en het therapeuten-overzicht geactualiseerd.

 • Coaches/therapeuten die aan de voorwaarden voldoen, krijgen opnieuw een jaarlicentie en worden op het Quantum-Coach/therapeuten-overzicht vermeld. Als Quantum-Coach mag je de naam en het logo Quantum-Coach blijven gebruiken.
 • Coaches/therapeuten die niet meer aan de voorwaarden voldoen, worden van het overzicht verwijderd per 1 januari (of direct afhankelijk van de voorwaarden). Zij verliezen het recht op de jaarlicentie en voormalig Quantum-Coaches mogen de naam Quantum-Coach niet meer hanteren. Voor zover van toepassing word je dan verschoven naar het Quantum-Touch en/of Quantum-Allergy Therapeuten overzicht.
 • Als je de Quantum-Coach Opleiding (met of zonder examen/diploma) hebt afgerond, mag je bij je opleidingen op je website vermelden dat je de Quantum-Coach Opleiding (met of zonder diploma) bij QTouch Trainingen hebt afgerond.
 • Door weer aan de voorwaarden te voldoen kun je opnieuw een jaarlicentie krijgen en op het Quantum-Coach/therapeuten-overzicht vermeld worden en als Quantum-Coach kun je dan weer gebruik maken van de naam en het logo Quantum-Coach.
 • Als er in je gegevens iets verandert, dan ben je als Quantum-Coach/therapeut ervoor verantwoordelijk om de gewijzigde informatie direct aan ons door te geven.

Vermelding Quantum-Coach/therapeuten overzicht

Als therapeut op deze lijst stem je ermee in dat:

 • je volledig zelfstandig bent en geen deel uitmaakt van QTouch Trainingen
 • je minimaal 1 QTouch methode actief in de praktijk toepast
 • je zelf verantwoordelijk bent voor je praktijkvoering
 • je zelf verantwoordelijk bent voor de toepassing van de QTouch methodes
 • je bij niet voldoen aan enige voorwaarde van de Quantum-Coach/therapeutenlijst verwijderd kunt worden
 • je alle vermeldingen van de naam Quantum-Coach en het logo verwijdert, als je niet meer op het Quantum-Coach overzicht vermeld wordt
 • QTouch Trainingen te allen tijde deze service kan beëindigen

Examen

Je kunt als je aan alle Quantum-Coach voorwaarden voldoet, ter afsluiting een examen doen (zie Studieplan). Het Quantum-Coach traject inclusief het examen is samen 17,5 ECTS.

Quantum-Coach Mindmap

17,5 ECTS - Beroepsvereniging

Als je je wilt aanmelden bij een beroepsvereniging en eventueel voor vergoeding door verzekeraars in aanmerking wilt komen, dan heb je meestal minimaal 15 ECTS voor een vakopleiding nodig en een geaccrediteerde HBO MBK volgens PLATO (informeer zelf bij de beroepsverenigingen). Als je examen hebt gedaan, dan kun je het diploma van 17,5 ECTS gebruiken als vakopleiding om je aan te melden bij een beroepsvereniging of toevoegen aan je opleidingscurriculum als je al bij een beroepsvereniging bent aangesloten. Controleer zelf of dit voor jouw beroepsvereniging van toepassing is.

Ten overvloede

 • QTouch Trainingen is eigenaar van het beeldmerk Quantum-Coach®.
 • De rechten voor de handelsnaam en het beeldmerk Quantum-Coach® liggen volledig bij QTouch Trainingen.
 • Quantum-Coach en Quantum-Allergy staan volledig los van Quantum-Touch USA en Quantum-Touch NL.
 • Je mag pas adverteren met Quantum-Touch® en het Quantum-Touch® logo als je gecertificeerd Quantum-Touch therapeut bent via QT USA.
 • Deze voorwaarden worden door ons bepaald en kunnen in de toekomst aangepast worden.

Laatst bijgewerkt: 30-03-2024