eerste instructeurs in Nederland

QTouch Trainingen

Vul je emailadres in voor
de gratis nieuwsbrief!

Privacy

Vertrouwelijkheid

QTouch Trainingen vindt het belangrijk dat er zorgvuldig met gegevens van gebruikers van de website en deelnemers aan workshops van QTouch Trainingen wordt omgegaan. Het uitgangspunt is dat de verstrekte persoonsgegevens bestemd zijn voor intern gebruik door QTouch Trainingen. Persoonlijke gegevens die aan QTouch Trainingen worden verstrekt, worden uiteraard met de grootste zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid behandeld. QTouch Trainingen kan de verstrekte persoonsgegevens vastleggen en verder verwerken.

Doel gegevens

In het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG/GDPR) geeft QTouch Trainingen hierbij te kennen dat alle door de deelnemer verstrekte gegevens zullen worden opgenomen in een geautomatiseerde administratie. QTouch Trainingen verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Deze zullen intern worden verwerkt en gebruikt voor en verantwoord klantenbeheer en een verantwoorde bedrijfsvoering, zoals het kunnen inschrijven van deelnemers, het toesturen van lesmateriaal, het uitvoeren van de workshops en het toesturen van informatie over opleidingen of daaraan gerelateerde informatie.

Derden

De identiteit van de deelnemer wordt niet aan derden openbaar gemaakt, zonder voorafgaande toestemming van de deelnemer. Er worden geen persoonlijke gegevens aan andere bedrijven of instellingen verstrekt. Dit geldt niet voor door QTouch Trainingen geselecteerde strategische partners (Quantum-Touch Inc. USA) dan wel dat deze gegevens nodig zijn in het kader van uit te voeren (opleidings-)overeenkomsten of administratieve verwerking door de accountant. QTouch Trainingen verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Persoonlijke gegevens kunnen verzameld worden door ons of door derden (Smartsupp (video-opnames), Smartlook (chat), Google Analytics (clicks) en iTunes Link Maker, om onze website te verbeteren. Lees de respectievelijke websites om te weten hoe zij omgaan met privacy. Voor online workshops wordt gebruikt gemaakt van Zoom. Zoom is een Amerikaans product en staat op Amerikaanse servers. Deelname is mogelijk zonder te registreren bij Zoom. Zoom registreert wel de naam en het emailadres en data over het gebruik van Zoom. Aangeraden wordt als men wel registreert om dan NIET met Facebook te registreren en bij het gebruik van Zoom geen gevoelige informatie, zoals wachtwoorden en financieële gegevens, te delen. 

Diverse derden ontvangen persoonsgegevens ten behoeve van onze dienstverlening, zoals de drukkerij om certificaten af te drukken, postverwerking om producten te versturen, horeca om de lunch te verzorgen. Deze derden verwijderen de gegevens nadat de gewenste acties zijn uitgevoerd.

Automatisering

QTouch Trainingen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. QTouch Trainingen gebruikt YMLP voor het versturen van nieuwsbrieven en automatische marketing informatie. Door te klikken en een inschrijfformulier in te vullen, erken je dat de door je verstrekte gegevens worden overgedragen aan YMLP voor verwerking in overeenstemming met het Privacybeleid en de Voorwaarden van YMLP.

Wij hebben passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

QT USA en beroepsverenigingen

QTouch Trainingen geeft de basisgegevens (bereikbaarheid, wel/niet nieuwsbrief ontvangen, bereikbaarheidsinformatie, afgeronde Quantum-Touch workshops) van deelnemers van Quantum-Touch workshops door aan Quantum-Touch Inc. USA in verband met het certificatie programma. Klik hier voor de Privacy Voorwaarden van Quantum-Touch Inc. USA. Aan beroepsverenigingen wordt op verzoek medegedeeld of de deelnemer heeft voldaan aan de eisen die aan het eind van de cursus of opleiding worden gesteld.

Verwerking gegevens

QTouch Trainingen verwerkt de verstrekte gegevens voor statistische, interne en/of analytische doeleinden. QTouch Trainingen behoudt het recht om de verstrekte gegevens te gebruiken voor informatie aan cursisten en belangstellenden die zich voor de nieuwsbrief hebben ingeschreven, over nieuwe workshops, evenementen en andere wetenswaardigheden die met QTouch Trainingen te maken hebben. Ook kunnen deze gegevens gebruikt worden in het kader van de met de cursist gesloten workshop overeenkomsten. Ingevulde evaluatieformulieren worden gebruikt om onze workshops en alles daaromheen te verbeteren.

QTouch Trainingen bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Personalia, deelname workshops - onbeperkt, ivm kortingen en certificatieprogramma.
Emailadres - ivm YMLP, kan zelf uitgeschreven worden

Op de website kan je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten onze websites om. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

Je kunt via onze website media delen door middel van Social Media (share) buttons. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke Social Media platforms om te weten hoe zij omgaan met privacy.

Gegevens inzien

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar mail@qtouch.nl.
We reageren zo snel mogelijk op jouw verzoek.

Uitschrijven nieuwsbrief

Degene die geen prijs stelt op verdere informatie van QTouch Trainingen kan zich afmelden door een mail te sturen naar mail@qtouch.nl of onderaan een nieuwsbrief zich uit te schrijven. Indien mail van Quantum-Touch USA niet meer gewenst is, kan onderaan hun nieuwsbrief uitgeschreven worden. Wijzigingen in dit privacyreglement kan door QTouch Trainingen zonder voorafgaande kennisgeving doorgevoerd worden.