eerste instructeurs in Nederland

QTouch Trainingen

Vul je emailadres in voor
de gratis nieuwsbrief!

Disclaimer

Door het bezoeken van deze website, de informatie geheel of gedeeltelijk door te lezen en de daarop geboden informatie te gebruiken stemt u in met deze disclaimer en de door QTouch Trainingen gehanteerde algemene voorwaarden. De gegevens op deze website zijn bedoeld ter algemene informatie. QTouch Trainingen behoudt het recht om deze gegevens zonder nadere aankondiging te wijzigen. U kunt geen rechten ontlenen aan de op deze website geboden informatie.

QTouch Trainingen zet zich tot het uiterste in om een duidelijk, zo goed als volledig en correcte website aan te bieden. Dat neemt echter niet weg, dat QTouch Trainingen niet kan instaan voor de afwezigheid van eventuele (type)fouten, gebreken of onvolledigheden, waardoor QTouch Trainingen geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Raadpleeg uw arts

Deze website is NIET bedoeld ter vervanging of ter uitstel van deskundig advies. Zonder verificatie of nader advies is gebruikmaking van de geboden informatie voor eigen rekening en risico van de gebruiker. QTouch Trainingen is daarom niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of enig verband houdt met het gebruik.

De methodes, die op deze website worden beschreven en besproken, zijn niet geschikt of bedoeld als vervanging en zijn niet geschikt of bedoeld voor uitstel van acute medische interventie. Deze methodes zijn gereedschappen of middelen, niet de enige middelen. Deze methodes sluiten geen enkel ander middel uit. Indien u wilt stoppen met medicijnen, therapie of interventie van een andere discipline is dat iets tussen u en de betreffende beoefenaar van deze andere medische en/of alternatieve discipline. De genoemde methodes nemen geen impliciete of expliciete bestaande verantwoordelijkheid over van andere therapeuten of therapievormen, inclusief interventies of medicatie. Therapeuten onthouden zich van uitspraken doen over behandelingen, medicatie of interventies van andere disciplines; d.w.z. doen geen uitspraken over vakgebieden buiten de genoemde methodes en hebben niet de intentie om een andere behandeling, interventie of medicatie te doorkruisen.

Hoewel deze methodes fantastische resultaten hebben opgeleverd is het niet gegarandeerd dat het voor iedereen werkt. U blijft ten alle tijden persoonlijk verantwoordelijk voor uw eigen gezondheid en voor wat u met deze methodes doet en verantwoordelijkheid kan nimmer worden afgeschoven op de trainer of de mensen die het gepatenteerd hebben of uitgevonden.